Saknar ni Gårdsnytt?
Vi har mottagit drygt 10 inbetalningskort utan avsändare. Se exempel nedan. Observera att Privatgirot inte skickar med namnet på avsändaren. Vet ni med er att ni betalt medlemsavgiften via bankgirots inbetalningskort så hör av er till Jan Löfgren tfn 073-4406093 eller mejl: jan.lofgren46@gmail.com

Östra Eneby torg
Med anledning av det nya planförslaget över Östra Eneby torg har styrelsen för Enebybergs Gårds
Föreningen till kommunens byggnadsnämnd lämnat synpunkter på det framlagda planförslaget för Östra Eneby torg . Skrivelsen finns under länken:  Eneby torg 

Minnesmärke över Karl Axel Pehrson på Eneby Torg!
Mer information finns på länken:   Karl Axel Pehrson

OBS! Betalar ni medlemsavgiften via bankgirots inbetalningskort SÅ KOM IHÅG att ange namn och adress i rutan för avsändare på inbetalningskortet.

Renovering Enebybergs gård. Som vi tidigare informerat om, så ska Djursholms AB renovera Enebybergs gård. Enligt senaste informationen vi har så pågår nu förberedelser för projektering. Det innebär att renovering kan påbörjas troligen först i början på 2018