Föreningen önskar alla en fortsatt skön sommar!
 
UPPROP FRÅN VALBEREDNINGEN
Bifogat finns ett brev från föreningens nya valberedning.  Se bilagan:  Valberedningens brev till medlemmarna  Även icke medlemmar är välkomna att läsa brevet!
 
ÅRSMÖTE den 26 april 2021

I bilagan finner du protokollet från årsmötet, fram till punkten då det ajournerades. Styrelsen har beslutat att det ajournerade årsmötet återupptas den 21 september. Styrelsen återkommer under sommaren med besked om formerna för årsmötet. Den nya valberedningen har påbörjat sitt arbete.

Prot EGF årsmöte 2021_1
 

Vi har i dag e-post till drygt hälften av våra medlemmar. Vi ser gärna att fler anger sina e-postadresser. Skicka bara ett mejl till info@enebyberg.com så ordnar vi det.
 

För att kunna genomföra våra aktiviteter när mötesrestriktionerna upphör och vi fått ändamålsenliga lokaler så behöver vi ert stöd även år 2021! Bankgiro 529-2792. Vi saknar i dag ca 45 medlemsavgifter för 2021.

Titta gärna i menyn till vänster “Tidigare program”. Där finns information om våra tidigare program. Observera att Kulturbiennalerna har en egen meny.