Årsmöte protokoll
118 medlemmar hörsammade kallelsen. Vi tackar alla för engagemanget. Här är protokollet från årsmötet  Protokoll årsmöte EGF 2020. Önskar ni ta del av bilagorna så sänd ert önskemål till  info@enebyberg.com

Tyvärr är det många som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2020. För att kunna genomföra våra aktiviteter när mötesrestriktionerna upphör och vi fått ändamålsenliga lokaler så behöver vi ert stöd! Bankgiro 529-2792. Här på hemsidan kommer vi lite då och då informera om vad vi arbetar med under tiden vi inte har någon lokal.

Renoveringen av gården.
Förberedelserna har tagit lång tid, och föreningen har haft anledning att misströsta och sucka djupt åtskilliga gånger under de senaste åren. Det har naturligtvis påverkat våra möjligheter att bedriva den programverksamhet som vi brukar och som medlemmarna önskar. Renoveringen är nu klar!!. Återställningen av gårdsplanen pågår nu.

Under renoveringen har vi tillfälligt fått låna en ledig lokal på Rosenvägens förskola. Nu är vi uppsagda även därifrån och för närvarande är föreningen nedpackad i en lokal vid Träffpunkten. Vi återkommer när vi vet mer var vi ska vara. Om tidplanen håller kommer vi att återvända till byggbaracken i slutet av augusti. Vi hoppas att vi under hösten kan få besked på ny permanent lokal i närheten av gården.

HYRA AV GÅRDEN
Vi får samtal om önskemål att hyra Enebybergs Gård. Gården förvaltas och hyrs ut av Danderyds Kommun via kommunens fastighetsbolag Djursholms AB. Enebybergs Gårds Förening är bara hyresgäst i gården. Gården är nu föremål för renovering (se ovan). Om ni vill hyra lokaler av kommunen så titta i vidstående länk.  https://www.danderyd.se/uppleva-och-gora/uthyrnings–och-festlokaler/

Titta gärna i menyn till vänster “Tidigare program”. Där finns information om våra tidigare program. Observera att Kulturbiennalerna har en egen meny.