Föreningen

Enebybergs Gårds Förening vänder sig till alla som känner  samhörighet med Enebyberg och är intresserade av ortens historia, utveckling och framtid.

Stadgarna §1: ” Föreningens ändamål är att i samarbete med Danderyds kommun främja Enebybergs Gårds möjligheter att vara en samlingsplats för olika kulturella aktiviteter särskilt för de boende i Enebyberg. Föreningen skall verka för att bevara det kulturella arvet inom hembygden och fördjupa den sociala gemenskapen mellan invånarna i Danderyd.”

Enebybergs Gård ägs och förvaltas av Djursholms AB och kommer att renoveras. Renoveringen har påbörjats och kommer preliminärt att vara klart under senare delen av 2019.