Styrelsen

Ordförande
Carl Johan Gezelius
0727 42 68 88
cajogez@gmail.com

Ledamöter
Bengt Almgren (vice ordförande)
Anders Fridell (sekreterare)
Ingrid Haugen (distr. av Gårdsnytt)
Jan Löfgren (kassör)
Ingrid Bråfelt
Anita Nilsson
Monika Wall
​Revisorer
Nils Sporrong
Birgitta Törnqvist af Ström