Styrelsen

Ordförande
Andreas Tidström
073 434 56 43
andreas.tidstrom@telia.com

Ledamöter
Ingrid Haugen
Jan Löfgren
Anita Nilsson
Monika Wall
Lena Cronvall Morén
Marie Hartman
Ebba Hermelin
Catrin Tidström
Ingrid Bråfelt

​Revisorer
Nils Sporrong
Birgitta Törnqvist af Ström