Styrelsen

Ordförande
Carl Johan Gezelius
0727 42 68 88

Ledamöter
Artimis Ala Naziri
Bengt Almgren (vice ordförande)
Anita Andersson (sekreterare)
Ingrid Haugen
Jan Löfgren (kassör)
Krister Olinder
Gunilla Peterson
Nils Sporrong

​Revisorer
Svante Björling
Torsten Sjögren (revisorssuppleant)