Funktionärer

Ordförande
Andreas Tidström
073 434 56 43

Vice ordförande
Vakant

Sekreterare
Marie Hartman

Kassör och registeransvarig samt redaktör för hemsidan
Jan Löfgren

​​Redaktör för Gårdsnytt
Vakant

Ansvarig utgivare för Gårdsnytt och hemsidan
Andreas Tidström

Ansvarig för distribution av Gårdsnytt

​​