Funktionärer

  Konstituering ännu ej genomförd

Ordförande
Andreas Tidström
073 434 56 43

Vice ordförande

Sekreterare, dokumentationsansvarig samt ansvarig för information till media

Kassör och registeransvarig samt redaktör för hemsidan

​​Redaktör för Gårdsnytt
Vakant

Ansvarig utgivare för Gårdsnytt och hemsidan

Ansvarig för distribution av Gårdsnytt

​​