Funktionärer

Ordförande
Carl Johan Gezelius
072 742 68 88

Vice ordförande
Bengt Almgren
08-768 33 32

Sekreterare, dokumentationsansvarig samt ansvarig för information till media
Anders Fridell
070 668 21 74
anders.fridell@explicator.se

Kassör och registeransvarig samt redaktör för hemsidan
Jan Löfgren
073 440 60 93

​​Redaktör för Gårdsnytt
Vakant

Ansvarig utgivare för Gårdsnytt och hemsidan
Carl Johan Gezelius
072 742 68 88

Ansvarig för distribution av Gårdsnytt
Ingrid Haugen
08-758 48 13

​​