Ljudarkiv

Siri Wallerstedt, 1894 – 1996 Siri läser egna dikter. Hon flyttade till pensionärslägenhet i Enebyberg 1979, född i Stocksund, uppvaktades av EGF på sin 102-årsdag, var blind de sista 15 åren av sin levnad men fortsatte att dikta och fick hjälp att skriva ner dikterna. Föreningens skrift nr 6, bilaga till GN 2/00, har förutom dikter av Wallerstedt en kort biografi om hennes liv.                                                                         

Lars Sjöberg f. 1941 Föredrag på gården. Lars är 1700-talsexpert, ”gårdens räddare”, varit 1:e intendent på Nationalmuseum, känd för att samla på gamla hus, skrivit flera böcker, rådgivare för IKEAs 1700-talssatsning för många år sedan.                                                   

Stina Feldt Törnquist intervjuas av Lars Johnson bl.a. om affärer i Enebyberg Stina bodde på Bragevägen (nuvarande Gethagsvägen)  Lars tidigare styrelsemedlem i EGF                    

Bengt Norling 1914 – 2005 Två olika föredrag  –  ”Enebyberg på 20- 0ch 30-talet” och  om gamla Enebyberg, särskilt sin barn- och ungdomstid Ordförande i EIF 1954, 1963-66, 1978-84                                                                                

Bengt Norling 1914 – 2005 Två olika föredrag  –  ”Enebyberg på 20- 0ch 30-talet” och  om gamla Enebyberg, särskilt sin barn- och ungdomstid Ordförande i EIF 1954, 1963-66, 1978-84                                                                         

Ulf Sporrong föredrag vid medlemsmöte                                                       CD05

Rolf Gustavsson Kangas berättar                                                                   CD04

Harry Stjernfeldt intervjuas av Per Lannge 1996                                           CD03

Harry Stjernfeldt intervjuas av Per Lannge 1996                                           CD02

Essi Brandtler intervjuas av Mia Andersson 1977/78                                    CD01

Barbro Löfgren Örtendahl berättar  1995                                                      CD01