Bli medlem

Avgift:
Enskild medlem: 75 kronor
Familj: 100 kronor

Bankgiro 529-2792

OBS! Glöm inte att ange namn och adress så att vi kan dela ut Gårdsnytt och ha vårt medlemsregister uppdaterat. Skicka även din e-postadress till  info@enebyberg.com