ÅRSMÖTE
Styrelsen beslöt att genomföra ett s.k. skrivbordsmöte. Det innebar att mötet hölls utan att vi träffades. Senaste dag att komma med synpunkter på proformaprotokollet var den 25/5. Glädjande nog var det väldigt många (prel. 118 medlemmar) som hörsammade kallelsen. Vi tackar alla för engagemanget. När protokollet har justerats lägger vi in det här på hemsidan.

EXTRA INFO
Varje månad har föreningens sekreterare Anita Andersson skickat ut en hälsning till de medlemmar där vi har e-postadress. Informationen har varit en tillbakablick på aktiviteter, ofta ett kåseri och frågor om gamla tider i Enebyberg. Den här majhälsningen tycker vi ska komma alla (även icke medlemmar) till del så läs gärna igenom vidstående dokument.  Majhälsning  Dokumentet kan visas i redigeringsläge. Gå i så fall in på Visa/Redigera.

Det är ovanligt många som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2020. För att kunna genomföra våra aktiviteter när mötesrestriktionerna upphör och vi fått ändamålsenliga lokaler så behöver vi ert stöd.

Den 27/2, 3/3 och 4/3 har vi mottagit 7 st inbetalningsavier utan avsändare. En med personnummer 421004-xxxx. Om ni känner på er att ni glömt att ange avsändare på avin så kontakta vår kassör. Se kontakt information längst ner på sidan under rubriken “Information”
  Renoveringen av gården.
Förberedelserna har tagit lång tid, och föreningen har haft anledning att misströsta och sucka djupt åtskilliga gånger under de senaste åren. Det har naturligtvis påverkat våra möjligheter att bedriva den programverksamhet som vi brukar och som medlemmarna önskar. Men nu ser vi alltså ett slut på vår väntan. I början av sommaren bör allt vara klart.

Under renoveringen har vi tillfälligt fått låna en ledig lokal på Rosenvägens förskola. Nu är vi uppsagda även därifrån och för närvarande är föreningen nedpackad i en lokal vid Träffpunkten. Vi återkommer när vi vet mer var vi ska vara.

HYRA AV GÅRDEN
Vi får samtal om önskemål att hyra Enebybergs Gård. Gården förvaltas och hyrs ut av Danderyds Kommun via kommunens fastighetsbolag Djursholms AB. Enebybergs Gårds Förening är bara hyresgäst i gården. Gården är nu föremål för renovering (se ovan). Om ni vill hyra lokaler av kommunen så titta i vidstående länk.  https://www.danderyd.se/uppleva-och-gora/uthyrnings–och-festlokaler/

Titta gärna i menyn till vänster “Tidigare program”. Där finns information om våra tidigare program. Observera att Kulturbiennalerna har en egen meny.


Saknar ni Gårdsnytt?
Varje år får vi inbetalningskort utan avsändare. Se exempel nedan. Observera att Privatgirot inte skickar med namnet på avsändaren. Vet ni med er att ni betalt medlemsavgiften via bankgirots inbetalningskort så hör av er till Jan Löfgren tfn 073-4406093 eller mejl: jan.lofgren46@gmail.com