Inbetalning av medlemsavift
Den 27/2, 3/3 och 4/3 har vi mottagit 7 st inbetalningsavier utan avsändare. En med personnummer 421004-xxxx. Om ni känner på er att ni glömt att ange avsändare på avin så kontakta vår kassör. Se kontakt information längst ner på sidan under rubriken “Information”

Vi återkommer om ny tid för årsmötet. Rådande omständigheter gör att verksamheten går på sparlåga för närvarande.

HYRA AV GÅRDEN
Vi får samtal om önskemål att hyra Enebybergs Gård. Gården förvaltas och hyrs ut av Danderyds Kommun via kommunens fastighetsbolag Djursholms AB. Enebybergs Gårds Förening är bara hyresgäst i gården. Gården är nu föremål för renovering (se nedan). Om ni vill hyra lokaler av kommunen så titta i vidstående länk.  https://www.danderyd.se/uppleva-och-gora/uthyrnings–och-festlokaler/

Renoveringen av gården.
Förberedelserna har tagit lång tid, och föreningen har haft anledning att misströsta och sucka djupt åtskilliga gånger under de senaste åren. Det har naturligtvis påverkat våra möjligheter att bedriva den programverksamhet som vi brukar och som medlemmarna önskar. Men nu ser vi alltså ett slut på vår väntan. Om ett halvår bör allt vara klart.
Ett hus befinner sig i ständig förändring och under åren har även Enebybergs gård haft olika skepnader. Nu skapas 2020 års variant av gården och dess huvudbyggnad. Men historien är viktig och kommer att prägla byggnaden även i framtiden. Till sommaren öppnas därför dörrarna till ett gammalt och stiltroget hus, som förhoppningsvis ändå kommer att möta de krav som kan ställas på en välfungerande mötesplats för dagens enebybergare, med ett helt nytt ventilationssystem, bergvärme, ett nytt mottagningskök, nya toaletter och en ordentlig uppfräschning av golv, väggar och tak. Kraven är ju lite annorlunda idag jämfört med när huset byggdes för ungefär 250 år sedan och när det renoverades förra gången, i slutet av 1970-talet. Men vi kommer att känna igen oss i den historiska miljön.
Ett syfte med renoveringen är naturligtvis att gården ska kunna användas och vara en naturlig mötesplats för allehanda verksamheter och aktiviteter i kommundelen. Här finns det inga bestämda beslut eller planer än. Ägaren, kommunens fastighetsbolag Djursholms AB, får ta tag i den frågan allt eftersom. Men från sommaren ska det i alla fall finnas goda förutsättningar för att Enebybergs Gård ska få ett nytt och rikt liv.

Under renoveringen får vi tillfälligt låna en ledig lokal på Rosenvägens förskola.

Observera att medlemsavgiften enligt beslut på föreningsstämman är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj.

Titta gärna i menyn till vänster “Tidigare program”. Där finns information om våra tidigare program. Observera att Kulturbiennalerna har en egen meny.

Tyvärr så rivs våra affischer ner på anslagstavlorna. Ser ni att någon affisch försvunnit så anmäl detta till vår hemsida  info@enebyberg.com           

 

 

 

 

 


Saknar ni Gårdsnytt?
Varje år får vi inbetalningskort utan avsändare. Se exempel nedan. Observera att Privatgirot inte skickar med namnet på avsändaren. Vet ni med er att ni betalt medlemsavgiften via bankgirots inbetalningskort så hör av er till Jan Löfgren tfn 073-4406093 eller mejl: jan.lofgren46@gmail.com