Villastaden

Enebyberg började byggas ut under början av 1900-talet som den tredje av villastäderna i Danderyd längs Roslagsbanan. De andra var Djursholm och Stocksund. Alla byggdes upp på mark som tillhörde de stora godsen och gårdarna i Danderyds socken.

​I nuvarande Enebyberg var Enebybergs Gård den stora egendomen. Sedan Ernst Kihlberg förvärvat egendomen Enebybergs Gård 1906 bildade han Aktiebolaget Enebybergs Villastad, som i sin tur köpte 300 ha mark av Enebybergs Gård.

​År 1907 började villastaden byggas upp. En stadsplan upprättades, tomter såldes och villor byggdes med början i huvudsak längs Roslagsbanan. 1909 tillkom ”anhalten” Enebyberg, en hållplats vid Roslagsbanan. Ett litet samhälle började formas, som stegvis och i etapper utvecklats till dagens Enebyberg.

​Infrastrukturen skapades redan från början; vägar, vatten och avlopp anlades av villastadsbolaget. El distribueras genom en andelsförening och en frivillig brandkår organiserades. Telefonförbindelser upprätthölls genom både ”Riks” och ”Allmänna”.

​Enebyberg blev municipalsamhälle 1914. År 1946 fick dåvarande Danderyds landskommun köpingsrättigheter och Enebybergs municipalsamhälle gick upp i den nybildade köpingen. År 1971 bildades Danderyds kommun, i vilken Djursholm och Stocksund införlivades.