Uthyrning och Tillgänglighet

Enebybergs Gård ägs och förvaltas av kommunens fastighetsbolag Djursholms AB.
Verksamheten drivs av Triften AB som ansvara för uthyrning och servering. 08 – 24 45 55
eller e-post  boka.enebyberg@triften.se

Enebybergs Gård är en kulturbyggnad och det innebär trappor och höga trösklar. Efter renoveringen är nu bottenvåningen delvis anpassad för rörelsehindrade.