Verksamhet

dscn00081Enebybergs Gårds Förening bildades 1979. Idag är Enebybergs Gård en naturlig samlingsplats för enebybergarna och centrum för en aktiv förening som på olika sätt engagerar sig i samhällets historia, nutid och framtid. Gården ägs och förvaltas av Djursholms AB.

Föreningen har bred kunskap om Enebyberg. Vi samverkar med kommunen som remissorgan eller på eget initiativ. Föreningen tog initiativ till att under år 2007 fira hundraårsminnet av Enebyberg som villasamhälle. Nio utställningar producerades och välbesökta temakvällar arrangerades. Genom föreningens kontakter kom andra föreningar och skolan med i jubileumsaktiviteterna.  Kommunen gav ekonomiskt bidrag medan styrelse och medlemmar som alltid arbetade ideellt. Jubileumsskriften är fortfarande aktuell.

I föreningens husdokumentation samlas information om de olika villornas tillkomst, byggnad och eventuell tidigare verksamhet i dem. Vi ser gärna att ni kompletterar vår dokumentation. Bifogade länk går till vår blankett Blankett husdokumentation  Kopiera blanketten till din dator. Fyll i blanketten och spara den i din dator och sänd den sedan till  info@enebyberg.com eller via vanlig post till mottagaren som framgår av blanketten. Den kan även användas som mall om ni hellre vill skriva på separat papper.

I föreningens medlemstidning Gårdsnytt finns kulturhistoriska notiser och aktuell information om föreningens program. Gårdsnytt ges ut med fyra nummer per år. Ett av numren delas ut till alla hushåll i Enebyberg.

Föreningen samarbetar med Danderyds övriga hembygdsföreningar.

Ditt medlemskap i Föreningen, Ditt stöd och Din medverkan är grunden för Föreningens verksamhet och Enebybergs Gårds fortlevnad som samlingsplats och kulturcentrum i Enebyberg!