Styrelsen

Ordförande
Carl Johan Gezelius
0727 42 68 88

Ledamöter
Bengt Almgren (vice ordförande)
Anita Andersson (sekreterare)
Anders Fridell
Anita Nilsson
Jan Löfgren (kassör)
Monika Wall
​Revisorer
Nils Sporrong
Ann-Marie Nilsson (revisorssuppleant)