Styrelsen

Ordförande
Marie Hartman
073 560 85 00
marie.christine.hartman@gmail.com

Ledamöter
Ulla Wikander
Jan Löfgren
Matts Kihlberg
Monika Wall
Lena Cronvall Morén
Ebba Hermelin
Ingrid Bråfelt

​Revisorer
Jan Olof Carlsson
Gunilla Peterson