Ljudarkiv

Siri Wallerstedt (1894 – 1996). Siri läser egna dikter. Hon flyttade till pensionärslägenhet i Enebyberg 1979, född i Stocksund, uppvaktades av EGF på sin 102-årsdag, var blind de sista 15 åren av sin levnad men fortsatte att dikta och fick hjälp att skriva ner dikterna. Föreningens skrift nr 6, bilaga till GN 2/00, har förutom dikter av Wallerstedt en kort biografi om hennes liv.                                                                         

Lars Sjöberg f. 1941 Föredrag på gården. Lars är 1700-talsexpert, ”gårdens räddare”, varit 1:e intendent på Nationalmuseum, känd för att samla på gamla hus, skrivit flera böcker, rådgivare för IKEAs 1700-talssatsning för många år sedan.                                                   

Stina Feldt Törnquist intervjuas av Lars Johnson bl.a. om affärer i Enebyberg Stina bodde på Bragevägen (nuvarande Gethagsvägen)  Lars tidigare styrelsemedlem i EGF                    

Bengt Norling (1914 – 2005) Två olika föredrag  –  ”Enebyberg på 20- 0ch 30-talet” och  om gamla Enebyberg, särskilt sin barn- och ungdomstid Ordförande i EIF 1954, 1963-66, 1978-84                                                                                

Bengt Norling (1914 – 2005) Två olika föredrag  –  ”Enebyberg på 20- 0ch 30-talet” och  om gamla Enebyberg, särskilt sin barn- och ungdomstid Ordförande i EIF 1954, 1963-66, 1978-84                                                                         

Ulf Sporrong föredrag vid medlemsmöte                                                       CD05

Rolf Gustavsson Kangas berättar                                                                   CD04

Harry Stjernfeldt (1906 – 1999) intervjuas av Per Lannge 1996                                           CD03

Harry Stjernfeldt (1906 – 1999) intervjuas av Per Lannge 1996                                           CD02

Essi Brandtler (1909 – 1994) intervjuas av Mia Andersson (f. 1967) 1977/78                                    CD01

Barbro Löfgren Örtendahl berättar 1995. Barbro Löfgren Örtendahl (1918 – 2005) var konstnär och formgivare. Hon föddes på villa Tallåsen, Västra Banvägen, och flyttade så småningom tillbaka till föräldrahemmet med sin make Sune. På bandet berättar hon bl a hur hon som barn fick uppleva att familjen tidigt skaffade elektriskt ljus i huset.                                                     CD01