Årsmötesprotokoll

Originalhandlingarna förvaras hos Danderyds arkivförening. Vill ni ta del av dem så skicka förfrågan till  info@enebyberg.com

2024
Protokoll årsmöte 18 april 2024

2023
Protokoll årsmöte den 18 april 2023

2022
Årsmöte 24 april 2022 kl 10

2021
Årsmötet den 26 april ajournerades efter besluten om verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revision och ansvarsfrihet, samt valet av valberedning. Övriga valärenden sköts upp till den 21 september, då årsmötet återupptas.
Årsmöteshandlingar 2021
Prot EGF årsmöte 2021_1

Årsmötet del 2 genomfört
Föreningen har genomfört den ajournerade delen av årsmötet. Underlagen och protokollet från det ajournerade årsmötet finns nedan.
Info ang återupptaget årsmöte 2021

Pro forma protokoll återupptaget årsmöte 2021
Valberedningens förslag sept 1 2021
Prot EGF årsmöte 2021_2

2020
Protokoll årsmöte EGF 2020
2019
Protokoll årsmöte EGF 
2019