Funktionärer

Ordförande
Marie Hartman
073 560 85 00
marie.christine.hartman@gmail.com

Vice ordförande
Ingrid Bråfelt

Sekreterare
Lena Cronvall Morén

Kassör och registeransvarig samt redaktör för hemsidan
Jan Löfgren

Arkivansvarig
Jan Löfgren

​​Redaktör för Gårdsnytt
Marie Hartman

Ansvarig utgivare för Gårdsnytt och hemsidan
Marie Hartman

Ansvarig för distribution av Gårdsnytt
Ulla Wikander

​​